Blisko

Szukaj

Wycieczka po Muzeum w Birsztanach, Birsztan

Cena: 5 euro.

Ceny za wycieczki grupowe od 20 osób.

 

Muzeum Birsztan zostało założone w 1967 roku. Założycielem muzeum był nauczyciel geografii Petras Kazlauskas. Muzeum gromadzi i przechowuje eksponaty z Birsztan i okolic. Ekspozycja opowiada o historii Birsztan i sławnych ludziach od starożytności do czasów współczesnych.

Język: Litewski, rosyjski.

Czas trwania: około 1 godziny.

Program dostępny dla dorosłych i uczniów klas 1-12.

Liczba uczestników: od 10 do 40 osób.

Cena: 5 euro.

Ceny za wycieczki grupowe od 20 osób.

Krótko o przewodniczce Irma: Urodziłam się i wychowałam w Birsztanach, więc Birsztany są bardzo mnie bliskie. Ukończyłam Kowieński Uniwersytet Technologiczny, zarządzanie biznesem i administrację. W muzeum w Birsztanach pracuję od 2007 roku, od 2013 roku w muzeum prowadzę zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

Inne autorskie wycieczki przewodnika: „Wycieczka widokowa po Birsztanach“.

Back to Top