Blisko

Szukaj

Program edukacyjny „Stare warsztaty rzemieślnicze“,  Wileńskiego Stowarzyszenia Rzemiosła Artystycznego, Wilno

Cena zajęć edukacyjnych zależy od wybranego zajęcia: 15 – 25 Eur.

Ceny za wycieczki grupowe od 10 osób.

Stare warsztaty rzemieślnicze – to żywe muzeum z funkcjonującymi warsztatami rzemieślniczymi, których głównym celem jest prezentacja rzemiosł, które istniały w Wilnie w okresie rozkwitu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Jest to miejsce, w którym można uczyć się i uczyć, dzielić się i rozpowszechniać stare rzemiosła, stare tradycje rzemieślnicze oraz znaleźć nowe sposoby odświeżania zapomnianych rzemiosł w naszym codziennym życiu. To okazja do połączenia zerwanych więzi i ponownego odkrycia tego, co stare i przez czas sprawdzone. W starych warsztatach rzemieślniczych znajdziecie:

– bogaty wybór wykładów, wycieczek, zajęć edukacyjnych i szkoleń dla dorosłych, dzieci, młodzieży i gości z zagranicy;

– stała ekspozycja-warsztaty rzemieślnicze, dające zwiedzającym możliwość obserwacji i uczestniczenia w pracy rzemieślnika;

– ekspozycja – sprzedaż rękodzieła: prezentowane są najsłynniejsze rekonstrukcje odkryć archeologicznych z okresu życia Bałtów;

– przykłady sztuki, biżuterii Bałtów, najlepszych dzieł reprezentujących historyczne rzemiosło Wilna i Wielkiego

Księstwa Litewskiego, najbardziej reprezentatywne dzieła litewskiej tożsamości narodowej oraz współczesne dzieła rzemieślników wykonane przy użyciu technologii, technik i materiałów dziedzictwa historycznego i narodowego, promując tym samym trwałe i twórcze pielęgnowanie tradycyj.

Język w zależności od zajęcia edukacyjnego: litewski, rosyjski, angielski.

Czas trwania w zależności od zajęcia około 1-1,5 godziny.

Miejsce spotkania: Stare warsztaty rzemieślnicze, ul. Savičiaus 10, Wilno.

Liczba uczestników w zależności od zajęcia, 6-25 osób.

Ceny wycieczek grupowych.

Dla gości powyżej 5 lat.

Cena zajęć edukacyjnych zależy od wybranego zajęcia: 15 – 25 Eur.

Ceny za wycieczki grupowe od 10 osób.

Back to Top