Uždaryti

Paieška

Žymiausių Lietuvos moterų pėdsakai Vilniuje

Kaina: 15 € suaugusiam, 12 € pensininkui/vaikui.

Į ekskursijos kainą įskaiciuota gidų sistemos nuoma.

Kainos grupėms nuo 10 žmonių.

Nuo Mortos Mindaugienės iki Marijos Gimbutienės (arba Žymiausių Lietuvos moterų pėdsakai Vilniuje)

1219 m. pasirašant sutartį su Voluine paminėta moteris -Plikienė, matyt, našlė vietoj žuvusio vyro. Mindaugas pasikrikštijo su žmona Morta – pagalbininke ir patarėja. Sąmokslininkai juos abu nužudė, bet sąmokslui žlugus pabėgo į Pskovą. Tarp jų buvo ir moterų. Gal viena iš jųpirmoji lietuvė Šventoji Charitina Lietuvaitė. Vilniaus pilių liekanos mena ne vieną LDK kunigaikščių žmoną, seserį ar dukterį, o Valdovų rūmai ir karalienes Barborą Radvilaitę bei Boną Sforcą. Ponų Taryba patvirtino ir Lietuvos Statutą, kuris užtikrino ir moterų teises.

Tėvas turėjo dukroms skirti Pasogą, o vyras užrašyti Dovį-iki trečdalio savo turto, kurį prižiūrėjo kartu su žmona. Eidami pro Universitetą prisiminsime mecenatę Elžbietą Oginskaitę-Puzinienę, prie Prezidentūros [kur buvo generalgubernatoriaus rezidencija] rašytoją Sofiją Tyzenhauzaitę, prancūzų kalba parašiusią kelis romanus. Brigita Radvilaitė – Sologubienė padėjo domininkonams atstatyti 18 a sudegusią Šv. Dvasios bažnyčią, Sibilė Pacaitė vadovavo Benediktinių vienuolynui prie Šv. Korynos bažnyčios, Mariana Korvel-Moravska po vyro mirties 19 a pradžioje sėkmingai vadovavo Vilniaus teatrui.

19 a pabaigoje pradeda mokytis dvi ūkininkės Janulaitienės   dukterys Julija ir Veronika. Julija Janulaitytė-Biliūnienė-Matjošaitienė tampa dantų gydytoja, o Veronika Janulaitytė-Alseikienė pirmoji Lietuvoje moteris akių gydytoja. Ji su vyru Danieliumi Alseika Vilniaus 25 įkuria Lietuvių ligoninę. Jų dukra Marija Alseikaitė-Gimbutienė augo Jogailos gatvėje paminkline lenta pažymėtame name. Acheologė Marija Gimbutienė Senosios Europos atradėja, matristinės kultūros tyrėja, archeomitologijos pradininkė, Naujosios Europos vizijos regėtoja-žymiausia visų laikų Lietuvos moteris.

Kalba: Lietuvių.

Trukmė: apie 2,5 val.

Susitikimo vieta: prie paminklo Karaliui Mindaugui.

Dalyvių skaičius: 5-25 žmonių.

Visoms amžiaus grupėms. Ekskursija skirta  Vilniečiams ir Vilniaus svečiams.

Trumpa informacija apie gidą:

Kitos teminės gido ekskursijos: Vilniaus vienuolynai; Pranciškonai–konventualai Vilniuje, Karmelitai Vilniuje, Bernardinų kapinės, Rasų kapinės, Rasų priemiestis, Šnipiškės, Antakalnis, Žvėrynas, Žirmūnai, Gotika, Renesansas, Barokas, Klasicizmas.

Back to Top