Blisko

Szukaj

Spacer ulicą Jonasa Basanavičiausa  – „Wielka Pohulanka“, Wilno

Cena: 15 euro dla osoby dorosłej, 12 euro dla seniorów i dzieci.

Ceny za wycieczki grupowe od 10 osób.

Wycieczkę rozpoczniemy przy dawnej Bramie Trockiej, podniesiemy się ulicą J.Basanavičiusa wzdłuż Ministerstwa Kultury, budynku, w którym obecnie znajduje się litewska firma ubezpieczeniowa, dawnego budynku kolei litewskiej – pierwszego wieżowca Nowego miasta (orig. Naujamiestis), zwiedzimy posiadłości Nikołaja Czagin​a, posłuchamy opowieści o rosyjskim teatrze dramatycznym, zatrzymamy się przy pomniku Romaina Gary’ego i odwiedzimy podwórko jego dzieciństwa,  przypomnimy o pierwszej litewskiej szkołe w Wilnie, a także o domu w którym mieszkała pisarka Žemaitė. Zwiedzimy Cerkiew Świętych Konstantyna i Michała oraz wzdłuż kolonii Józefa Montwiłły przejdziemy w stronę dziedzińca dawnej słynnej tawerny Pohulanki, zatrzymamy się przy kaplicy św. Jacka i zwiedzanie zakończą się przy dawnej zaporze miejskiej, zwanej Białymi Kolumnami, na początku obecnej ulicy Konarskiego (orig. Konarskio).

Język: Litewski, angielski, rosyjski.

Czas trwania: około 2 godzin.

Miejsce spotkania: ul. Trakų 2, Wilno.

Liczba uczestników: od 2 osób.

Dla wszystkich grup wiekowych.

Piesza wycieczka.

Cena: 15 euro dla osoby dorosłej, 12 euro dla seniorów i dzieci.

Ceny za wycieczki grupowe od 10 osób.

Inne wycieczki z przewodnikiem: Wileńskie lochy, Stare Miasto w Wilnie, Zarzecze, Troki, Kiernów.

Back to Top